top of page

Nezavisnost Crne Gore

Nezavisnost Crne Gore.jpg

Nenad Stevović je bio aktivni učesnik referendumske kampanje za obnovu nezavisnosti Crne Gore, posebno na organizovanju crnogorske dijaspore i medijskoj promociji ideje crnogorske nezavisnosti. Kao predsjednik UCS „Krstaš“ potpisao je veliki broj saopštenja, apela i inicijativa, dao značajan broj intervjua za štampane i elektronske medije u Crnoj Gori i Srbiji. Govorio je na tribinama u Lovćencu, Subotici, Vrbasu, Novom Sadu i Beogradu, kao i u Rijeci (Hrvatska), Kelnu (Njemačka) i Pljevljima (Crna Gora). Na međunarodnom planu imao je intezivnu komunikacija sa OEBS, Kriznom grupom, Posmatračkom misijom EU i Venecijanskom komisijom.

POKRET ZA NEZAVISNU EVROPSKU CRNU GORU

Pokret za nezavisnu evropsku Crnu Goru konstituisan je na Cetinju, 28. januara 2005. godine. Dan kasnije Udruženje Crnogoraca Srbije „Krstaš” je podržalo njegovo formiranje i javno izrazilo želju i spremnost da postane integralni dio Pokreta prepoznajući u njemu šansu za konačno definisanje Crne Gore kao nezavisne i međunarodno priznate države.

U saopštenju koje potpisuje Nenad Stevović  se između navodi: „Formiranjem Pokreta za nezavisnu Crnu Goru, Crna Gora je jasno trasirala svoj put u budućnost. Zdrava  evropska energija građana Crne Gore pravilno kanalisana kroz planirane aktivnosti Pokreta, nesumnjivo je otvorila jedan široki front za demokratsku borbu Crne Gore za svoju državnu nezavisnost...  Ideja Pokreta za nezavisnu Crnu Goru je personifikacija ideala i ambicija Udruženja Crnogoraca „Krstaš“ za čije ostvarenje će dati konkretan doprinos odmah pri pristupanju Pokretu.” 

PLJEVLJA

Na svečanoj manifestaciji povodom formi­ranja odbora Pokreta za neza­visnu i evropsku Crnu Goru u Pljevljima, 2. avgusta 2005. godine,  jedan od govornika je bio Nenad Stevović koji se skupu obratio riječima: 

„Krstaš“ je integralni dio Pokreta za nezavisnu i evropsku Crnu Goru, njegovi članovi su generacija emancipovanih, nacionalno i duhovno svjesnih Crnogoraca u Srbiji koji su jasno definisali stavove i odrijedili svoje prioritete. Kao njihov predstavnik i kao predstavnik Saveza crnogor­skih asocijacija Evrope, prenosim Vam stavove organizovane crno­gorske dijaspore koja zdušno podržava nezavisnost Crne Gore. Najljepše stranice bogate crnogorske istorije ispunjene su svijetlim primjerima kako je crnogorska dijaspora reagovala kad god je sloboda i nezavisnost njene države bila ugrožena. Kada Crna Gora proglasi nezavisnost, „Krstaš“ će u Srbiji visoko i ponosno razviti svoje barjake i iskreno se radovati punoj obnovi državnosti svoje matice. Mi ćemo i dalje ostati da živimo u Srbiji, da se politički borimo za svoj status, ali i da damo svoj puni doprinos demokratizaciji srpskog društva i pomognemo mu da prebrodi nacionalno isfrustriranu krizu u kojoj se nalazi.

Pokret za nezavisnu evropsku Crnu Goru.j

Mi ćemo biti ta snaga koja će po­praviti srušene i izgraditi nove mostove prijateljstva između naroda dvije nezavisne, susjedne države. Poštovana gospodo, čestitam vam današnji dan i formiranje odbora Pokreta za nezavisnu i evropsku Crnu Goru. Uvjeren sam da je noćas u Pljevljima, rašireno krilo crnogorskog orla, dobilo još jedno zlatno pero koje ćemu po­moći da se na proljeće visoko uzdigne i poleti nazad u svoju slobodu i nezavisnost. Živjeli!“

Klikni iznad da pročitaš tekst

Učesnici_sjednice_u_Kelnu.jpg

KELN

Nenad Stevović je učestvovao u Radevormwald-u, nedaleko od Kelna u Njemačkoj, 1. i 2. oktobra 2005. godine, na 10. sjednici Saveza crnogorskih asocijacija Evrope (SCAE).

Nakon dvodnevne rasprave na sjednici je donijeta rezolucija da SCAE podržava sve napore, koji na miran i demokratski način vode do uspostavljanja nezavisne i samostalne države Crne Gore. Usaglašeno je da članice SCAE, među crnogorskom dijasporom na svojoj teritoriji, sprovedu široku akciju u cilju objašnjavanja ciljeva predstojećeg referenduma i njegovog istorijskog značaja.

PISMO VENECIJANSKOJ KOMISIJI

„Krstaš” je 7. novembra 2005. godine uputio pismo Venecijanskoj komisiji sljedeće sadržine:

„POŠTUJUĆI činjenicu da Venecijanska komisija treba da pruži ekspertsko vođstvo Republici Crnoj Gori usvajanjem preporuka vezanim za crnogorski Zakon o referendumu iz 2001. godine.

PRIZNAJUĆI važnost ekspertskog mišljenja Venecijanske komisije o crnogorskom Zakonu o referendumu sa uputstvima crnogorskim vlastima koja neće ugroziti izborna prava građana Srbije i Crne Gore.

SVJESNI političkih inicijativa koje bi mogle ozbiljno da podriju izborna prava državljana Crne Gore koji su istovremeno i građani Srbije i njihovu ustavnu jednakost sa ostalim građanima Srbije i Crne Gore.

Udruženje Crnogoraca u Srbiji „Krstaš” ovim putem obavještava Venecijansku komisiju da crnogorski državljani, koji su istovremeno građani Srbije, smatraju izuzetno opasnim svaki pokušaj da se preporuči promjena Člana 8. Zakona o referendumu Republike Crne Gore sa ciljem da se pravo glasa proširi na crnogorske državljane u Srbiji. Bilo koja preporuka da se uključe crnogorski državljani, koji su građani Srbije, u kvalifikovane glasače na crnogorskim referendumima bi dramatično ugrozila ustavni položaj crnogorskih državljana u samoj Srbiji i predstavljala bi prvi korak  trajnom gubitku naših glasačkih i drugih izbornih prava u Srbiji, što bi vodilo ka našoj degradaciji u status građana drugog reda u Srbiji.

Venecijanska komisija.jpg

Udruženje Crnogoraca u Srbiji „Krstaš” ovim putem obavještava Venecijansku komisiju da crnogorski državljani, koji su istovremeno i građani Srbije, već imaju pravo da glasaju na svim izborima i referendumima u Srbiji, kao jednoj od konstitutivnih republika državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Preporuka Venecijanske komisije da se omogući glasanje u crnogorskom referendumu državljanima Crne Gore koji žive u Srbiji bi stavila nas u položaj ustavne nejednakosti sa ostalim građanima Srbije i Crne Gore – koji svi imaju pravo da glasaju samo u jednoj republici. Mi ne želimo, niti smo ikada tražili „dupla prava” koja bi nam omogućila da paralelno glasamo u obije republike, pošto bi ovo duboko povrijedilo ljudska i izborna prava svih ostalih građana Srbije i Crne Gore.

Udruženje Crnogoraca u Srbiji „Krstaš” ovijem putem obavještava Venecijansku komisiju da svaka preporuka koja bi nas stavila u poziciju ustavne nejednakosti sa ostalim građanima Srbije i Crne Gore bi poslužila kao povod za buduću diskriminaciju protiv nas i samim tim bi ugrozila naša ljudska prava.”

Pismo su potpisali: Nenad Stevović predsjednik, Vladimir Pekić međunarodni kontakti, Gordana Mitrović pravna služba i Marko Abramović generalni sekretar.

„CRNOGORSKI SUSRETI” U LOVĆENCU

Nenad Stevović je bio koordinator najvažnijeg projekta Udruženja Crnogoraca Srbije „Krstaš”, u pred - referendumskom periodu, trodnevne manifestacije „Crnogorski susreti” koja je održana u Lovćencu od 17-19 marta 2006. godine, i predstavlja do tada najznačajniji organizovani skup crnogorske dijaspore u Republici Srbiji. Prisutvovao je veliki broj Crnogoraca iz Vojvodine i Srbije, ali i brojni gosti iz Crne Gore i više evropskih država, jer se u okviru ovog događaja održala i 11 redovna sjednica Saveza crnogorskih asocijacija Evrope.
 

Glavni događaj  je bilo potpisivanje sporazuma o uspostavljanju bratskih odnosa između opštine Mali Iđoš i crnogorske prijestonice Cetinja. Inicijativu o bratimljenju pokrenuo je Nenad Stevović predsjednik UCS „Krataš”. Na svečanoj akademiji u Domu kulture u Lovćencu govorili su: crnogorski princ Nikola II Petrović, lider Pokreta za nezavisnu Crnu Goru Branko Lukovac, generalni sekretar Matice crnogorske Marko Špadijer, gradonačelnik Cetinja dr Milovan Janković, Elvira Bekteši ispred Centra za iseljenike Crne Gore, Jovan Radonjić predsjednik Saveza crnogorskih asocijacija Evrope, Predrag Marinović ispred Foruma za ekološku i nezavisnu Crnu Goru, Vesko Begović i Veselin Vujanović u ime Sindikata Crne Gore, Branislav Kaluđerović ispred Olimpijskog komiteta Crne Gore, Borislav Cimeša sekretar Crnogorske pravoslavne crkve,

Željko Tomović ispred udruženja „Crmnica“, Pal Karolj predsjednik Skupštine opštine Mali Iđoš i Nenad Stevović. Gradonačelnik Cetinja dr Milovan Janković je svečano uručio Krstaš zastavu Nenadu Stevoviću. Na taj način Cetinje i Crna Gora su simbolički odali zahvalnost i priznanje udruženju „Krstaš” za dosadašnje aktivnosti i izuzetan doprinos očuvanju nacionalnog identiteta Crnogoraca u dijaspori. U kulturno umjetničkim prograu učestvovali su Slobodan Marunović, Marinko Pavićević, Radojica Bulatović, Milena Vukotić i Želimir Bijelović. Ambulanti u Lovćencu uručeno je patronažno vozilo, donacija SCAE i UCS „Krstaš”  

 

U zaključcima 11. Redovne sjednice Saveza crnogorskih asocijacija Evrope, posljednje prije referenduma za obnovu nezavisnosti Crne Gore, izražava se divljenje za aktivnosti koje sprovodi UCS „Krstaš“ na očuvanju nacionalnog identiteta Crnogoraca u Srbiji, obzirom da radi i djeluje pod izuzetno teškim okolnostima i da svojim radom i angažovanošću daje primjer ostalim udruženjima Crnogoraca u Evropi.

SUSRET CRNOGORSKIH I SRPSKIH SUVERENISTA

U hotelu „Interkontinental” u Beogradu u organizaciji Narodnog pokreta „5. oktobar”, 5. maja 2006. godine, održan je okrugli sto na temu: Nezavisna Srbija i nezavisna Crna Gora – dvije države jedna budućnost.

Delegaciju Srbije su između ostalih sačinjavali: Vladan Batić, Milan St. Protić, Vladimir Popović,  Žarko Korać, Sonja Biserko, Zoran Ostojić, Svetislav Basara... dok su u crnogorskoj delegaciji bili Branko Lukovac, Mijat Šuković, Rade Bojović, Šerbo Rastoder, Nenad Stevović i drugi...

Interkontinetal, Beograd, 5.5.2006..JPG

PRIJEM POVODOM OBNOVE NEZAVISNOSTI CRNE GORE

Nenad Stevović je 4. jula, 2006. godine, na dan Svetog Ivana Crnojevića, organizovao prijem povodom obnove nezavisnosti Crne Gore. 

Pored gostiju iz javnog, kulturnog i političkog života Vojvodine na prijemu su prisutvovali predstavnici diplomatskog kora u Vojvodini, izaslanik mitropolita CPC, delegacija Skupštine Vojvodine, prijestonice Cetinja, više vojvođanskih opština, delegacije nacionalnih savjeta manjina koje žive u Vojvodini, predsjednik Saveza crnogorskih asocijacija Evrope i predstavnici crnogorske zajednice iz cijele Srbije. 

Tokom prijema prezentovana je knjiga mađarskog istoričara Jožefa Bajze „Crnogorsko pitanje” napisane 1927 godine. U čast obnove crnogorske nezavisnosti štampanje knjige na mađarskom i crnogorskom jeziku omogućili Skupština opština Mali Iđoš i Udruženje „Krstaš”.

bottom of page