top of page

Politika

Crnogorska partija.jpg

Na Osnivačkoj skupštini u Novom Sadu, 18. februara 2008. godine, osnovana je Crnogorska partija, prva politička organizacija Crnogoraca u Republici Srbiji. Partija je nastala kao rezultat težnji da ujedini, podstakne na djelovanje i samoorganizovanje etničke Crnogorce u Srbiji, da ih u jezičkom, kulturnom, društvenom i ekonomskom pogledu poveže sa matičnom zemljom, sa Crnogorcima širom svijeta, a da istovremeno jača njihove veze sa narodima sa kojima živi i sa drugim nacionalnim zajednicama.

Crnogorska partija je politička stranka čije je djelovanje posebno usmjereno na predstavljanje i zastupanje interesa crnogorske nacionalne zajednice, zaštitu i unaprijedjenje prava njenih pripadnika u skladu sa Ustavom Republike Srbije, Statutom i Programom Crnogorske partije.

Nenad Stevović je inicijator, jedan od osnivača Crnogorske partije i njen prvi izabrani predśednik. Bio je predśednik od 2008. do 2014. godine kada se povukao. Nakon toga  politički djeluje kao savjetnik Crnogorske partije za identitetska pitanja. 

Crnogorska partija je samostalno učestvovala na parlamentarnim izborima 2008, 2012. i 2014. godine, kao i na pokrajinskim izborima 2012. godine. U koaliciji sa Vojvođanskom partijom 2016. godine je učestvovala na pokrajinskom izborima. Kao članica koalicije Vojvođanski front 2020. godine je nastupila na lokalnim, pokrajinskim i republičkim izborima. Odbornike je imala u skupštinama opštine Mali Iđoš (2008-2012, 2012-2016, 2016-2020), Prokuplje (2012-2016, 2016-2020) i Subotica (2016-2020).

Najveći politički uspjeh Crnogorske partije je uvođenje crnogorskog jezika u službenu upotrebu u opštini Mali Iđoš (2010).

bottom of page